การทำศัลยกรรมตาสองชั้น เทคนิคการแก้ไขหนังตา

การทำตาสองชั้นเป็นที่นิยมทำกันและในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถแก้ไขปัญหาหนังตาสำหรับคนมีตาชั้นเดียว หนังตาตก หย่อนคล้อยได้ ทำให้ดวงตากลับมากลมโตได้ด้วยเทคนิค วิธีการทำตาสองชั้น มีอยู่ 6 วิธีแต่ละวิธีขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าต้องการแบบไหนทั้งนี้ต้องอาศัยฝีมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยเพราะการทำการผ่าตัดบริเวณรอบ ๆ ดวงตาต้องใช้ความระมัดระวังในการทำสูง

วิธีการทำตาสองชั้น มีอยู่ 6 วิธีการ คือ

1. การทำตาสองชั้นโดยใช้เลเซอร์  การทำเลเซอร์ตานิยมในคนที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่มีหนังตาที่หย่อนคล้อยหายไป หนังตาตกเล็กน้อย การทำเลเซอร์จะไม่ได้ผลดีเท่ากับการผ่าตัดสองชั้น

2. การทำตาสองชั้นแบบเย็บ 3 จุด  เป็นการทำตาสองชั้นโดยการเย็บเปลือกตาโดยการเจาะเป็นรูที่เปลือกตา ไม่ได้เป็นแผลกรีด และเป็นวิธีการำตาสองชั้นที่นิยมทำกันวิธีหนึ่ง

ข้อดี
1.ไม่เห็นรอยแผลเป็น การทำตาสองชั้นวิธีนี้ เมื่แผลติดดีจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่า รูเล็กมาก
2.วิธีนี้จะมีอาการที่บวมน้อย

ข้อเสีย
1.ชั้นตาหลุด (โดยเฉพาะในคนที่เปลือกตาหนาบวมและมีไขมัน)
2.ทำชั้นตาใหญ่ไม่ได้มาก
3.นานๆไปตาสองชั้นจะะเลื่อนเล็กลง
4.เอาไขมันอกได้เพียงเล็กน้อยในคนที่เปลือกตามีไขมันเยอะ

3. การทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก  การทำตาสองชั้น โดยการกรีดแผลที่เปลือกตา

ข้อดี
1. รอยแผล หายเร็ว

2. ใช้เวลาในการผ่าตัดเร็ว

3. เหมาะสำหรับคนที่อายุน้อย ๆที่มีหนังตาไม่ตกมาก

4. สามารถทำตาสองชั้นและเอาไขมันออกได้มากกว่าการเย็บ 3 จุด

ข้อเสีย
1. คนที่มีหนังตาตกมาก หนังตาจะมาปิดหลังจากยุบบวม ชั้นจะเล็กลง หรือยังมีหนังตาย้อยลงที่หางตา
2. คนที่เปลือกตาหนา ชั้นตาจะดูอูม ๆ กว่าปกติ เนื่องจากเป็นการทำตาสองชั้นโดยการเย็บชั้นตาขึ้นไปให้สูงขึน้น ไม่ได้เอาผิวหนังและนื้อเยื่อเปลือกตาส่วนเกินออก

4. การทำตาสองชั้นแบบแผลยาว คล้าย ๆ กับการทำตาสองชั้นแบบแผลเล็กแต่วิธีนี้มีการกรีดแผลที่ยาวขึ้นเพื่อให้สามารถเย็บชั้นตาได้ตลอดแนวโดยไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกินออก

ข้อดี
1. ลดโอกาสการเกิดหนังตาที่หางตามากกว่าในแผลเล็กแต่ถ้าหนังตาตกเยอะก็เอาไม่อยู่
2. วิธีนี้สามารถนำไขมันจากเปลือกออกได้

ข้อเสีย
1.บวมมากกว่า แผลยาวกว่าการเมื่อเทียบกับแผลเล็ก
2.ข้อเสียเหมือนการทำแผลเล็ก

5. การทำตาสองชั้นร่วมกับตัดหนังส่วนเกินออก

ข้อดี
1. สามารถเก็บหนังตาที่ตกออกได้ แก้ไขหนังตาตกได้ดี
2. การทำตาสองชั้นวิธีนี้ สามารถกำหนดรูปร่างแนวชั้นตาได้ตามความต้องการ
3. สามารถทำตาสองชั้นให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น โดยที่ยังดูเป็นธรรมชาติเพราะไม่ต้องเย็บชั้นตาที่ใหญ่มาก

ข้อเสีย
1. บวมมากกว่าและนานกว่าวิธีการอื่น
2. แผลยาวตลอดแนวตา
3. ใช้เวลาในการผ่าตัดนาน

6. การทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตาหรือแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อ่นแรง ย้ายไขมัน แก้ไขเบ้าตาลึก อื่น ๆ

การทำตาสองชั้นและเปิดหัวตาร่วมด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ตามความเหมาะสมในแต่ละคน  การที่มีเบ้าตาลึกนั้น จะไม่สามารถทำตาสองชั้นท่ั่วไม่ได้หลังทำจะไม่มีชั้นตา เบ้าลึกเหมือนเดิม สำหรับการทำตาสองชั้นในคนที่เบ้าตาลึกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสอมของแต่ละคนเช่นกัน

ทั้งนี้ในแต่ละวิธีการทำตาสองชั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการทำว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดซึ่งต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนการทำเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามที่เหมาะสำหรับใบหน้าเรา

ติดต่อลงข้อมูล