แนะนำวิธีการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมจากการศัลยกรรม

ขั้นตอนการแก้ไขภัยศัลยกรรม

ภัยที่เกิดจากการศัลยกรรมเกิดขึ้นในปัจจุบัน หลายคนไม่ทราบวิธีการแก้หรือสิทธิการคุ้มครองที่เราควรจะได้รับความยุติธรรมจากสถานประกอบการนั้น ไม่ทราบถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทำให้ต้องเสียเงินเสียเวลากลับไปแก้อีกครั้ง การแก้ไขมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ความเป็นธรรมสำหรับคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปเพื่อร้องขอทุกข์

การร้องทุกข์ออนไลน์ทางศัลยกรรมสามารถทำได้ หากมีปัญหาหรือเกิดการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศัลยแพทย์หรือคลินิกศัลยกรรม ปัจจุบันคุณสามารถนอกจากสายด่วยสคบ.แล้ว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีช่องทางที่สะดวกรวดเร็วแล้วสามารถใช้งานผ่าหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ได้เปิดให้ใช้บริการแล้วในตอนนี้หากมีการเอาเปรียบหลอกลวงากผู้ประกอบการสามารถร้องทุกข์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเพื่อร้องทุกข์ได้ เรามีวิธีการใช้บริการเว็บไซต์ร้องทุกข์มาให้ดูตามลำดับขั้นตอนมาดูกันค่ะ

เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนการร้องทุกข์ออนไลน์

1. การร้องทุกข์ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องทุกข์ ล็อกอินเพื่อเข้าระบบ
2. ควรเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและที่สำคัญสำเนาที่เกี่ยวข้องับการร้องทุกข์ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบเสร็จ สำเนาใบแจ้งความบันทึกประจำวัน สำเนากรมธรรม์ รูปภาพ เป็นต้น แปลงเป็นไฟล์ภาพหรือ pdf หรือถ่ายรูปสำเนาเอกสารให้เห็นข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน
3. การร้องทุกข์ข้อมูลทุกอย่างต้องไม่เป็นเท็จ
4. ควรมีเอกสารหรือรูปภาพประกอบการร้องทุกข์ให้ชัดเจน
5. สายด่วน สคบ. 1166

เอกสารประกอบการร้องทุกข์

ควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากกที่สุด แปลงเป็นไฟล์ภาพหรือ pdf หรือควรที่จะถ่ายรูปสำเนาเอกสารให้เห็นภาพข้อมูลให้ชัดเจน แนบประกอบการร้องทุกข์เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างเอกสารมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ร้องทุกข์

เว็บไซต์เพื่อร้องทุกข์ออนไลน์

เว็บไซต์ร้องทุกข์ออนไลน์

วิธีการดำเนินการลงทะเบียน

ขั้นตอนการร้องทุกข์ออนไลน์
ข้อควรทราบก่อนการร้องทุกข์
ข้อควรทราบก่อนการร้องทุกข์

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนร้องทุกข์

ข้อมูลการลงทะเบียนร้องทุกข์
ลงทะเบียนเพื่อร้องทุกข์ออนไลน์

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่องร้องทุกข์ออนไลน์เรียบร้อบแล้ว ช่อง Username ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขเล่มพาสปอร์ต ช่อง Password ใส่ตามที่คุณได้กำหนดตอนลงทะเบียน

ตัวอย่างการร้องทุกข์ศัลยกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ร้องทุกข์ออนไลน์

แนะนำวิธีการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมจากการศัลยกรรม 1

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

แนะนำวิธีการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมจากการศัลยกรรม 2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเรื่องที่ต้องการจะร้องทุกข์

ร้องทุกข์ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 4 สาเหตุของเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

ร้องทุกข์ศัลยกรรม

ขั้นตอนที่ 5 ลงรายละเอียดเรื่องราวที่ต้องการร้องทุกข์

ร้องทุกข์

ข้นตอนที่ 6 แนบไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพเพื่อเป็นหลักฐาน

อกสารที่ต้องใช้แนบการร้องทุกข์

เมื่อท่านกรอกข้อมูลการร้องทุกข์ของท่านได้ละเอียดและตามความเป็นจริงแล้ว ท่านสามารถติดตามการร้องทุกข์ได้ตลอดเวลาเพื่อการยืนยันเอกสารที่ท่านได้ทำการดำเนินเพื่อการร้องทุกข์ได้ที่เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน

แนะนำวิธีการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมจากการศัลยกรรม 1

ติดตามการร้องทุกข์จะมีให้ท่านเลือกอยู่ด้วยกัน 3 กรณี คือ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด และอื่น ๆ ,สินค้าเช่น เครื่องสำอาง หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ,และบริการ เช่น ร้านอาหาร คลินิกเสริมความงามเป็นต้น

วิธีการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ต้องมีเส้นสายหรือไปต่อคิวเพื่อร้องทุกข์ทำให้เราได้รับความเป็นธรรมได้เร็วที่สุดและสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการไปร้องทุกข์ เพียงแต่ต้องใช้ความเข้าใจเรื่องการร้องทุกข์ที่ตนประสบเท่านั้น ศูนย์ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามายื่นให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยอย่างแน่นอน

ติดต่อลงข้อมูล