หลักการเลือกคลินิกก่อนการทำศัลยกรรม

การศัลยกรรมเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและเสริมบุคลิก เพื่อความสวยงามแต่ในปัจจุบันมีสถานบริการไม่ได้คำนึงถึงคนข้ารับการบริการ ซึ่งมี คลินิกศัลยกรรมบางแห่งที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน ไม่มีใบประกอบกิจการ รวมไปถึง ใช้สารที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบซึ่งทำให้ผู้ที่ตั้งใจจะต้องทำการศัลยกรรมจริง ๆ กลับต้องสูญเสียเวลา เสียเงินทอง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นจำนวนมากและในบางครั้งมีการเสียชีวิตก็มี

วิธีการคลินิกศัลยกรรมที่ปลอดภัย

1.มีใบอนุญาตประกอบการ

คลินิกศัลยกรรม ที่ดีต้องมีใบอนุญาตประกอบการ จากกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณะสุขด้กำหนดไว้ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคลินิกนั้นว่ามีความพร้อมกับการให้บริการหรือไม่ เพื่อคนที่เข้ารับการศัลยกรรมซึ่งการตรวจสอบว่าคลินิกนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สามารถตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมได้ตามวิธีนี้

นำชื่อองคลินิกและเลขใบอนุญาต 11 หลัก ที่เขียนอยู่ในใบอนุญาตประกอบการ มาตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://privatehospital.hss.moph.go.th หรือ ติดต่อไปที่หมายเลข 02-1937000 กับ 02-1937999

2.แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด

4.แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ

5.แสดงป้ายคลินิกชัดเจนและที่สำคัญแสดงราคาตามความจริง

6.ก่อนการเข้ารับบริการ ตรวจเช็คที่เว็บไซต์แพทยสภา ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลความเชี่ยวชาญของแพทย์และปีที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ก่อนการศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการฉีด แผลเล็ก แผลใหญ่ ก็ตามต้องพึงระวังให้ดีเพราะหากพลาดและไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ โอกาสที่เราจะเจอหมอเถื่อนมีค่อนข้างสูง เราเชื่อว่าทุกคนไม่เอาชีวิตของตนเองเข้าไปเสี่ยงในเรื่องแบบนี้แน่นอน ดังนั้น หากท่านเป็นหึ่งในผู็สนใจในการทำศัลยกรรมต้องศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจ

ติดต่อลงข้อมูล